Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu:

Lp.       Imię i Nazwisko                   miejsce zamieszkania

1. Magdalena Dziurzyńska - Radzice Duże 132, 26-340 Drzewica

 

 

06.10.2014 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - Marian Pisarski