Kadra pedagogiczna

mgr   Robert Bartos  Przedmioty zawodowe

mgr

  Edyta Bartos

 Przedmioty ekonomiczne

mgr

  Jarosław Bednarczyk

 Geografia, technologia informacyjna

mgr

  Waldemar Danielik

 Historia, biblioteka

mgr   Grażyna Wójcik  Język Polski   

mgr

  Ilona Długosz

 Język angielski

mgr

  Piotr Gołębiowski

 Przedmioty informatyczne

mgr

  Grzegorz Januszewski

 WF, przedmioty medyczne - urlop zdrowotny

mgr

  Andrzej Król

 Fizyka, przedmioty informatyczne, wicedyrektor

mgr

  Kumur Anna

 Biologia, chemia

mgr

  Andrzej Kwiecień

 Historia, WOS, PP

ks.

  Robert Faliński

 Religia

mgr

  Anna Niemczyk-Więckowska

 Język angielski, j. polski

mgr

  Piotr Podogrocki

 WF, samoobrona

mgr

  Pomykała Anna

 Matematyka, informatyka

mgr

  Anna Reszka

 Język niemiecki, pedagog szkolny

mgr

  Elżbieta Woźniak

 Matematyka