Próba dokonania analizy

Próba dokonania analizy- możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dotyczy płatności bezgotówkowych

 

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

Fundacja Rozwoju Bezgotówkowego

Ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

Za pośrednictwem poczty od Zarządu Powiatu Opoczyńskiego-
18 października 2019 roku

PRZEDMIOT PETYCJI

O próbę dokonania analizy- możliwości wdrożenia procedur zawiązanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dotyczy płatności bezgotówkowych

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

18 października 2019 roku – przyjęcie petycji

24 października 2019 roku – wysłanie odpowiedzi do Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego