Petycja

Opoczno, dnia 24.10.2019 roku

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4B lok. 13

00-412 Warszawa

  

W odpowiedzi na wniosek/petycję dotyczące dokonania analizy- możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dotyczy płatności bezgotówkowych , dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy  udziela odpowiedzi, iż nie widzi potrzeby wprowadzenia terminali płatności bezgotówkowych.

 

Z poważaniem

Marian Pisarski

Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy