Kadra niepedagogiczna

Księgowość:

główny księgowy: Staniszewska Maria

Sekretariat:

starszy referent ds dokumentacji szkolnej: Fołtyn Danuta

referent: Sarwa Bożena

pomoc administracyjna: Barul Katarzyna

Obsługa:

Sprzątaczki:

Oracz Urszula