2019

Bilans

Rachunek zysków i strat oraz Zestawienie zmian funduszu